Powrót

Rozwój dziecka

kroki milowe
rozwój psycho-motoryczny
dysfunkcjei zaburzenia rozwoju
kiedy do specjalisty?

Stymulowanie rozwoju

bodźce i przebodźcowanie
stymulowanie rozwoju przez zabawę

Konsekwencja

istota konsekwencji, reguły i zasady
budowanie autorytetu rodzica
asertywność
skuteczne wydawanie poleceń

Emocje

rozwój emocjonalny dziecka
radzenie sobie z własnymi emocjami
radzenie sobie z emocjami dziecka
rywalizacja między rodzeństwem
skuteczne rozwiązywanie konfliktów

Samodzielność

przygotowanie do żłobka / przedszkola
rozwijanie pewności siebie dziecka
wspieranie poczucia własnej wartości

Organizacja i Planowanie dnia

organizacja otoczenia
planowanie dnia
rytuały
SOS w trudnych sytuacjach